Den Afrikanska Kvinnan

Jag hyllar de afrikanska kvinnorna. Jag hedrar den goda nigerianska kvinnan. Nigeria måste, mer än någonsin tidigare, börja främja kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan könen

DEN AFRIKANSKA KVINNAN

Av Adeola Aderounmu

A Market Place in "old" Nigeria

The African woman, forever beautiful and strong

 

Jag bor i Stockholm, Sverige. Jag har varit pappaledig vid två tillfällen, vilket betyder att jag har varit ledig från jobbet för att ta hand om mina barn.

I vad som kan beskrivas som en omvandling av roller har jag skött om mina barn genom att ge dem materiellt, emotionellt och socialt stöd medan min fru arbetat måndag till fredag under den tidsperioden.

Mina reflektioner var mer intensiva under min andra pappaledighet. Här följer min berättelse.

Jag växte upp i en normal nigeriansk familj med bröder och systrar. Det jag kände till om min barndom, är förmodligen typiskt i de flesta nigerianska hemmen.

Våra mödrar var skyldiga att ta hand om hushållet medan våra fäder jobbade hela tiden.

Under vissa omständigheter skötte kvinnorna inte bara hemmen utan försörjde även familjen med det dagliga levebrödet. På ett sätt är det en väsentlig del av våra liv att lägga bördan av hushållssysslor och barnuppfostran på kvinnorna.

Mina erfarenheter som hemma-man i Sverige under en tolvmånadersperiod, med dubbelt ansvar att ta hand om mina barn och vårt hem i allmänhet, har övertygat mig om att denna aspekt av våra liv i Nigeria behöver ändras eller bytas ut.

Men utan ett ingripande från regeringen eller en mycket stark rekommendation från Nigerias kvinnodepartement kan det bli både tekniskt och byråkratiskt omöjligt att genomföra nya riktlinjer, inom både privata och offentliga institutioner, som skapar en högre grad av flexibilitet för föräldrar med respekt i att uppfostra sina barn.

Det förefaller som att denna fråga kommer bli en het debatt som står inför både motstånd och fördömelse eftersom det drivs ett icke önskvärt system i Nigeria, där många människor fortfarande anser att kvinnor är underlägsna männen. Jag kan föreställa mig att förespråka för lika rättigheter och möjligheter för kvinnor utifrån respekt för familjevärderingar i Nigeria, kan vara att efterfråga för mycket. Men det borde det inte vara.

Vi bör tillhandahålla en förlängd mammaledighet till nyblivna mödrar oavsett var de arbetar eller arbetets karaktär.

Dessutom behöver vi göra en studie eller kartläggning om hur föräldraledighet för båda föräldrar fungerar i länder som med framgång genomfört sådana program.

Jag vet att Storbritannien nu lägger mer uppmärksamhet på ett sådant program.  Grundstommen är väl fungerande offentliga institutioner, en genomtänkt regeringspolitik och ett välgrundat undervisningssystem.

Jag tror inte det kommer innebära att en främmande kultur införs ifall pappor genomgår samma upplevelse som mammor, i form av att vårda sina barn under de tidiga formgivande åren eller hela spädbarnstiden.

Efter nio månaders graviditet med efterföljande förlossning behöver kvinnor både moraliskt och känslomässigt stöd och att ge dem förlängd mammaledighet och ett socialt stöd borde vara den minsta ansträngningen samhället kan bidra med.

Jag tror att ett av de troliga skälen att Nigerias befolkning fortsätter att explodera, trots den hårda ekonomiska verkligheten och det ofördelaktiga politiska klimatet, är för att många nigerianska män inte alltid är hemma för att fysiskt se skötseln av hemmet.

När de är hemma är deras prioritet att se på tv, läsa gamla dagstidningar eller att underhålla vänner medan de fortsätter att uppmanar sina fruar att göra både det ena och det andra.

Män behöver förstå smärtan och den besvärliga situationen hos kvinnor och de behöver inse att det krävs mer av en pappa än att bara vara spermadonator eller inkomstkälla.

Betydelsen av familjen som samhällets grundläggande enhet kan inte nog betonas.

Familjebandet och dess inlärda gemensamma värden är grundläggande delar hos den närmaste omgivningen och för nationen som helhet.

Det finns starka tecken idag på att kommunikationsklyftorna inom familjen blir större och det kan i hög grad ha bidragit till de socialekonomiska problemen vi har i Nigeria.

Naturligtvis är splittrade familjer och värderingar nu ett globalt problem.

Vissa pappor känner inte sina barn och många barn känner inte sina fäder. Sexuell obetänksamhet är till och med på uppgång vilket leder till barn i ett odefinierbart föräldraskap. Sällan är det då mamman som saknas.

När dessa luckor väl skapats under de formgivande åren är de vanligtvis svåra och ibland omöjliga att överbrygga. Klyftorna kan komma att fördjupas och bestå livet ut.

Skilsmässa och/eller att leva separat kan inte antas ge rätt till ett vårdslöst föräldraskap.

Många separerade föräldrar i olika länder fortsätter att fostra och försörja sina barn som de skulle gjort om de levt under samma tak.

Mina erfarenheter under pappaledigheten gav mig möjlighet att reflektera dagligen.

Vanligtvis tänkte jag inte bara på min mamma utan även på afrikanska kvinnor i allmänhet som symboler för styrka, mod och beslutsamhet. Jag frågade mig själv flera frågor.

Hur klarade dessa kvinnor av sex barn eller fler?

Klagade de sig någonsin över trötthet till sina män eller papporna till deras barn? Fanns det alltid någon de kunde dela sin smärta och frustration med? Vad gjorde de när de inte fanns någon att vända sig till?

Hur hanterade de all stress och situationer omkring dem? Vad gjorde de när de själva skulle vilja sova men barnen fortsatte gråta efter uppmärksamhet och tröst?

I korthet frågade jag mig själv, hur hanterade de alla dessa problem? Hur klarar de av det nu?

I varje familj fortsätter den afrikanska kvinnan att fullfölja sina skyldigheteter som hushållerska, i nöd och lust!

Jag hyllar de afrikanska kvinnorna. Jag hedrar den goda nigerianska kvinnan.

Jag kan inte heller sluta tänka på de ensamstående föräldrarna.

Jag undrar hur mycket repatriering som kan ge tröst åt dem för deras roller, deras motståndskraft, deras mod, deras tålamod och deras uppoffringar i kampen att hålla ihop hem och arbete.

Nigeria måste, mer än någonsin tidigare, börja främja kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan könen. Med jämställdhet och erkännande av kvinnors och barns rättigheter blir det lättare att kontrollera födelsetalet.

Nigerias ekonomi lider av ständiga åtstramningsåtgärder och arbetslösheten förblir mycket hög men ändå har inte födelsetalet sjunkit.

Detta är en onaturlig trend, inte bara i Nigeria utan även i andra ekonomiskt utmanade länder eftersom de biologiska lagarna kräver annorlunda.

Det är särskilt irriterande att läsa eller höra om kvinnor som ger upp sitt vardagsliv på grund av sin karriär eller vise versa. Det finns ett behov att skapa flexibilitet för att tillåta en rimlig integration av arbetet och hemmet, som en källa för både tillfredsställelse och glädje.

Nigeria måste skapa eller se över situationen gällande ammande mödrar och sociala välfärdspaket. Vi behöver inte vänta på ett perfekt politiskt klimat innan vi börjar leva och njuta av våra liv.

Det är inget fel i att påbörja program som ger stöd åt medborgarna i Nigeria, även om den politiska klassen består av obotfärdiga lögnare och korrupta människor.

Det är en annan aspekt i vårt kollektiva ansvar att rädda oss ur sådana missförhållanden.

Genom att noggrant studera föräldraledighetens process i länder där framgång har uppnåtts, kan Nigeria påbörja ett okorrumperat nationellt socialförsäkringssystem som tillgodoser ammande mödrar i alla åldrar och kategorier.

Det borde vara utgångspunkten. Inom en överskådlig framtid blir samverkan med papporna i processen mycket användbart i att återuppbygga familjen och även säkerställa att våra kvinnor inte är överbelastade eller missbrukas.

Slutligen måste regeringen omforma och ge ny kraft åt familjeplaneringspolitiken, samtidigt som de betonar behovet av den.

Fördelarna med en överensstämmelse av familjeplanering av alla och en var kan inte överbetonas.

 

For information, contact

(c) aderounmu@gmail.com

Translated to Swedish by Louise Holmberg

 

 

Advertisements

Nigeria Going To World Cup in Russia (2018)

By Adeola Aderounmu

20171007_1514391107435566.jpg

On Saturday 7th of October 2017 Nigeria became the first African country to secure her place at the Football World Cup coming up in the summer of 2018 in Russia. To ensure her place at the tournament the Super Eagles of Nigeria defeated the National Team of Zambia in Uyo with 1 goal to nothing.

Congratulations to the Super Eagles.

I wish you well in Russia and l hope you have a good preparation. Don’t go to Russia as just one of the teams, go as champions and even try to win it.

Best wishes

aderounmu@gmail.com

My Random Reflections @ 45

This present unitary government that has now moved the headquarters of the Nigerian government to London is foolish, and a means to continue to breed bad leaders or to turn progressive leaders into mumus

 

The new clamour for the restructuring of Nigeria and the advantages for it will on the long run outweighs the useless unitary system that had kept more than 100m Nigerians in poverty, living from hand to mouth.

My Random Reflections @45

By Adeola Aderounmu

20170712_131037-1

Adeola Aderounmu

This is the 9th edition of my random reflections.

Nigeria is still in a lot of mess. Nigerian musician African China prayed that we should not let this country fall into a well. I am afraid that this country is not only inside a well, it is also drowned in the well.

ANOTHER MESSY, CLUELESS PRESIDENCY

Nigeria’s president is unwell. He is holed up somewhere in the world, most probably the UK. Earlier into his tenure, in several of my articles, l’d suggested that Mr.Buhari ought to be home to his family in Daura, taking it easy and enjoying the rest of his days.

In matters relating to health, it is not everytime we need people or doctors to advise us. Common sense about how our body functions and how it respond to stress and rest should be more important signals. No one can cheat nature. President Buhari should have handed over to Professor Yemi Osinbajo a long time ago. Now he struggling to stage a comeback in the kingdom of hyenas, wolves and jackals. Who was it that described Nigeria as a zoo again?

WE NEVER LEARN

In the time past, Mr. Buhari and his cohorts in the APC/opposition party demanded for the resignation or impeachment of Umaru Yar Adua when he was sick and flew round the globe in search of a magic healing.

There are other issues related to the above. We know that several billions of naira have been budgeted over the years for the State House clinic in Abuja. The fact that ailing presidents always continue to fly abroad for treatment is shameful and extremely embarassing to the black race. What was the meaning of independence again?

 

DASHED HOPES

We know just how bad leadership and massive corruption had sent this country into a well. The hope that came with the APC-Buhari mandate was probably about 20% of that which came with the botched June 12 1993 presidential elections.

When APC promised change that was to come in 2015, the people bought it. They did because the Jonathan government was wasting our time, money and resources. It is now obvious that this regime is not better than the Jonathan regime. With the kind of fluidity that allows cross-carpeting and merry-go-round, the two parties, APC and PDP are in principle the same nonsense.

This government (the APC-Buhari-Osinbajo mandate) so far is a popular disaster. It is not in such a way that one wishes that the PDP government was never defeated at the presidential election in 2015. It is rather in such a way that one looks back with sadness over what had taken place since 1999.

Both PDP and APC have brought shame, destruction, poverty and extreme hopelessness to the ordinary citizens of Nigeria who numbered more than 100 million.

 

HISTORY OF FAILURES

The civilian rule from 1999 to date represents a time in the history of Nigeria where criminals, thieves, looters, assasins and political gangsters remain in control of Nigeria. In terms of prosperity, this period of time is the worse in the history of Nigeria. Previous failures have been recorded during the military regimes 1966-1979, 1984-1999 and civilian rule 1979-1984.

 

CORRUPTION UNABATED

Corruption is also thriving under the Buhari-Osinbajo-APC Mandate, like never before. One month ago, on June 14 2017, Mr. Olusola Saraki was cleared and acquitted of all the criminal charges against him in the law court in Nigeria. If you are looking for the biggest scams of the 21st century, that judgement will pass as a key blacklist. Despite the promise of change, prosecutions for corruption are rare and the buffer provided by cross-carpeting remains a huge joke in Nigeria.

 

POLITICIANS OR CRIMINALS

The entire political class in Nigeria itself is one huge scam. There are no new ways to describe the levels of looting, stealing, mischieviousness, misdemeanour and outright crime against humanity that Nigerian politicians are commiting daily, on a large scale.

 

The incursion of the military into politics in Nigeria through coups and later the civil war, would forever remain a calamity. They left with a constitution that turned Nigeria into a unitary state. They promoted and sustained corruption, nepotism, tribalism. They also flamed religion and ethnicity and brought Nigeria to her knees. The country never rose again and Nigeria is still crawling.

 

NOTHING HAS CHANGED

There are a lot of things we had talked or written about for decades, years and months. There are no changes, so it’s like we are wasting our time. For example, we complained about former governors looting away states’ treasuries through undeserved pensions. Today they are still looting (in form of pensions) several billions of naira monthly.

Several former governors have invaded the Nigerian National Assembly as Senators. They are on live pension even though they have not become handicapped in any way. They are carting away salaries from the National Assmembly and pensions from their former states.

We are talking about a National Assembly that is sucking away between 20-25% of Nigeria’s annual budget through world record salaries and allowances.

Is that change? That is daylight robbery that calls for nation wide protests and revolution.

 

POOR MASSES ALWAYS DEFEATED

Nigerians surely love changes, the latest being the election of Adeleke as the Senator representing Osun West senatorial district. However, what remains sad is the sustenance of the status quo, that is, head or tail the masses have always lost.

 

RESTRUCTURE NIGERIA

Some people think this is new whereas Nigeria gained her independence in 1960 as a well structred entity. Governance was concentrated in the regions and the country prospered. True, the politicians had their shortcomings, but there was progress everywhere in the country depsite all the political troubles. Progress was based on the instincts of the various regions to develop and outshine one another.

Therefore the incursion of the military into politics in Nigeria through coups and later the civil war, would forever remain a calamity. They left with a constitution that turned Nigeria into a unitary state. They promoted and sustained corruption, nepotism, tribalism. They also flamed religion and ethnicity and brought Nigeria to her knees. The country never rose again and Nigeria is still crawling.

The new clamour for the restructuring of Nigeria and the advantages for it will on the long run outweighs the useless unitary system that had kept more than 100m Nigerians in poverty, living from hand to mouth.

The restructuring, now put better as both political and economic restructuring, will not be a magic solution. However, it should in a matter of a couple of decades be a blessing for the upcoming and unborn generations.

This present unitary government that has now moved the headquarters of the Nigerian government to London is foolish, and a means to continue to breed bad leaders or to turn progressive leaders into mumus.

The APC promised to restructure Nigeria and got voted for that purpose but to date the APC-mandate carriers are promoting the useless system of come, chop, clean mouth and go.

 

PERSONAL LIFE

For my birthday, it is been time well spent with family as usual this time in Sweden. We gathered at the family country home to have a dinner. It’s been so for over a deacde now.

Last year, the celebration was in Lagos, a place dear and close to my heart. It appears flood and badoo boys are wiping the state and people away. Shameful!

I am happy despite all the problems. Nigerians are supposed to be the happiest people in the world a few years ago. Are we all still happy? I guess so, especially in the absence of rage and urge to flush the politicians away for good.

I believe in change so I resigned my position as the president of the Yoruba Union in Stockholm after servng for 6 years and organising 4 annual Yoruba Days in Stockholm.

Last year l published a book The Madrilenian, a collection of 8 short stories.

My next book, a story about how an Italian family tried to cope with the post-mafian era has reached an advanced stage and may hit publication in 2018 or 2019. It’s fiction.

In our country Nigeria, the more things change, the more they stay the same. We are in a dilemma.

Life goes on and nothing last…

Live and let live

 

aderounmu@gmail.com

The Fundamentals Of June 12 1993

The fundamentals of June 12 1993 revealed that every region in Nigeria should be allowed to control her own politics and resources just the way it was before the useless coups of the 60s. Regional government must now be allowed to stay and mature.

The Fundamentals of June 12 1993

By Adeola Aderounmu

Screenshot_20170529-080927

June 12 1993 will remain iconic and outstanding in the annals of Nigeria. It is very instructive also to relate recent developments in Nigeria to the significance of June 12 1993.

My blog (Thy Glory O’ Nigeria) is awashed with stories of the historic June 12 1993 election in Nigeria. One statement that l continue to emphasize is that the election was not about the contest between MKO Abiola of the Social Democractic Party(SDP) and Alhaji BashirTofa of the National Republican Convention (NRC).

These two presidential aspirants were only parts and parcel of a larger significance that the election and the results bore on Nigeria and the history of Nigeria.

To be clear, people have argued about MKO Abiola’s character and antecedents prior to 1993. Let us agree now that election is a process. It is an integral aspect of a democratic dispensation. Election is not a means by which anyone should supress voters’  or human rights. Election should not be a means to disenfranchising the people.

In 1993, the military gangsters headed by one notorious Ibrahim Badamosi Babangida commited the most obvious treasonable felony in Nigeria’s history when they annulled and eventually cancelled the results of the presidential election which held on June 12. It was generally known that MKO Abiola was poised to win.

The political transition that culminated in the botched election had been long and tiring. Nigerians had been patient and long suffering. But it all came to a dead-end when the tropical gangster Ibrahim Babangida willingly acted the script of the cabal and the North in ensuring that power did not transfer by vote to the winner from the South-West, MKO Abiola, despite the obvious facts that the votes had been accumulated across tribal and religious boundaries.

What he, Babangida-one of Nigeria’s most corrupt and shameless tyrant ever-failed to realise was that democracy is about the power of votes and the will of the people. He ignored the principles of human rights and the principles of democracy. He played out the scripts that seemed to have been written in Northern Nigeria.

He was disgraced out of power when he said that he stepped aside but he never faced charges for all the treasons he committed over the years planning coups and deleting election results. He was never prosecuted and lives today in a fortress in Minna. Ibrahim Babangida is one of the shameful symbols of the modern black race, a man who has no respect for life and values.

The discussion on why Nigeria’s corrupt elites and politicians have never faced corruption charges or even imprisonment is another inexplicable aspect of the Nigerian political terrain. That omission will continue to dent the intellectuallity of the black race.

Nigeria is an example of a country notorious for allowing criminals to roam free in the land, staging multiple comebacks to political scene and continuously looting the treausre till they drop dead or pass the shame to their children, accomplices and family members.

The obvious winner of the June 12 1993 election, MKO Abiola was eventually murdered in prison on July 7 1998 as he struggled to achieve the mandate given to him by millions of Nigerian voters. His death and how it happened remained points of discussions as different versions were thrown to the people depending on who was talking about it.

In 1999, Nigeria was eventually returned to civilian rule without the pressure of the June 12 1993 elections dwindling. One of the tropical gangsters in Nigeria, General Abdulsalami, who must definitely have a good knowledge of how Abiola was murdered under his watch eventually handed over to Olusegun Obasanjo, one of their own.

The arrangement perfected by/under Abdulsalami was a military one but it was masked by the hastened election that brought General Obasanjo to power. It was a move that was necessary to appease the South West after the murder of MKO Abiola. The North found a good ally in Obasanjo as he was now a civilian, eternally pro-North and anti-June 12.

Obasanjo was also a former military head of state and a major player in the electoral atrocities and malpractises of the late 1970’s. He handed over power to Shehu Shagari of the NPN. So for the umpteenth time, the Nigerian elites, the gangsters in khaki and the political pretenders refused to solve the political imbroglio that hung over Nigeria since the end of the civil war in 1970.

The fundamental lessons of June 12 are clear. Those who capture Nigeria at the center at any given point in time control everything. They have unlimited power and unlimited immunity. That is not true democracy.

It was the fear of losing that control that shook the North of Nigeria. It was that fear that made them murdered MKO Abiola. Those who sent Abiola to prison are the ones that killed him no matter how the murder was carried out. It was the North even if they had accomplices from other part of the country or from America. The story of Judas is common sense, not spiritual.

The fear of losing power under an authoritarian, unitary arrangement continue to grip the North. The North, over the years became too dependent on economic revenues from Lagos and the oil producing states. In the absence of clear cut agreement on how to sustain itself with the help of these undeserved wages should the structure change suddenly, the North continues to fear losing the center.

The North is always afraid and it continues to spread fear and threats among the other parts of the country as tactics for holding to power. In recent history, 3 key occurences have brought out the fear for all to see very clearly.

One is the annullment of the June 12 elections. If Bashir Tofa had won, the results would have stayed.

Two is the death of Musa Yar Adua and the desperation to prevent the emergence of Goodluck Jonathan as his replacement. The disastrous reign of Goodluck Jonathan did not help matters and the manner of his defeat through both [INEC styled] ballots and propaganda remain viable discussions for everyone keen on the progress of Nigeria.

The third is currently playing out. The absence of Mohammed Buhari and all the desperate measures now in place to keep the power in the North no matter the cost.

The crazy and defective ideology of born to rule is however the most significante revelation of the constant fear that grips the North. Unless one is born into a royal family, one is never born to rule. We have seen even how royal bloods continue to fade away globally. Born to rule is false hope.

In June 1993, following the annullment of the best election ever in the history of Nigeria, the message was clear: Votes will never count as long as the unitary system invented by the military persists. Nigerians were told pointblank that those who control the center will always decide the eventual rulers or Nigeria.

June 12 1993 showed us that Nigeria needed to restructure so that such errors and treasonable acts should never be made to reoccur. But the people were cowed and caged. Nigeria is still not restructured. Emergence at the head of the tyrannic unitary system can be well doctored by the electoral commission and the cabal. Past and recent elections under a unitary system justify these anomalies.

It cannot be rocket science. True, every system of governance has its own defects. Regional government had its imperfections and it was never even allowed to mature. Unitary system of government is like tyranny and on planet earth is probably the worst system of government. No matter the faults or defects that led to the coups of the 1960s, that system of government-the regional government- was far better and more productive for Nigeria.

Since the end of the civil war, Nigeria’s problems have become more profound and complicated. All the arms of government are practically useless as criminals hold sway everywhere in government. No matter the scandal or level of corruption today, the unitary system does nothing to address the situation. The system bears almost no difference under the military or civilians as most of the people in power have turned criminals.

Nigerians are living like in a rat race with their destinies out of their hands and control. Attempts to address the anomalies have always been myopic and selfish because rather than take an holistic approach to solve a generic problem nationally, the absence of leadership meant that a few individuals have taken advantage of the situations. They played the ethnic and tribal game so good that Nigeria is going in tatters.

It will be a matter of time to see where we are heading but it could turn out really worse than what we have seen till date. A situation that could have been managed by sensible leadership and patriotism led us to the existence of Biafra having her own currency and declaring her own holidays.

This has been followed by the Kaduna Declaration in which the North bore her minds and feelings about the East. No amount of retraction can obscure the mind of the North as clearly stated in the declaration, sponsored or not.

We got here because rather than applying common sense, rather than using merit, we sought to one useless federal character under a unitary system that promote foolishness, ineptitude, dumbness and corruption.

Nothing is too late in life. The choices are still before us. We knew before June 12 1993 that we were in an unholy alliance since the military struck in 1966. Some said that Nigeria was stitched together for the pleasure of the Queen of England.

Then treachery, suspicious minds and lack of patriotism took sway a long time ago. A long time ago, Nigeria seized to be a federation. She became a treasure to be captured and it remained so when APC outsmart PDP 2 years ago.

The political class realigned and continued the siege and rape of the land. Criminals everywhere, at the presidency, senate and all over.

Unless the system that encourages this type of madness is cut away soon, the violence trailing Boko Haram, Biafra(IPOB), MEND and the coming effects of both the Kaduna and Niger Delta declarations may lead to undesirable outcomes.

The fundamentals of June 12 1993 revealed that every region in Nigeria should be allowed to control her own politics and resources.

The time misspent in the past can be redeemed if common sense is allowed to prevail now. A stitch in time saves nine.

aderounmu@gmail.com

 

 

 

 

Cash, Arms And The Songs Of A Coup

Nigeria now appears to be a country in a permanent state of latent war.

Unitary government is a catalyst for coup anywhere. As at this moment, Nigeria remains a slogan and is synonymous with ”capturing the center to steal the wealth from the regions”.

Cash, Arms And The Songs Of A Coup

By Adeola Aderounmu

20170604_194955

Adeola Aderounmu

On at least two ocassions in 2017 the Nigerian Custom have declared that it seized arms at the Lagos port. This trend is a serious problem. The news are up in the air for a couple of hours and they die as quickly as they come. So who knows how many consignments of arms/weapons that have slipped through the Lagos port undetected over the years?

Who are the importers of the weapons? What manner of intelligence or investigation allows the seizure of arms without grabbing the importers by the wrists?  Who are the warlords and weapon dealers behind the direct importation of arms into Nigeria?

The man or woman who is clearing the weapons should be followed to the point of delivery, not accosted at the port as we have been made to understood. It also appears that the Nigerian Custom are used to playing to the gallery by displaying seized goods without working out the owners or simply hiding the owners. This is bad for the security of Nigeria.

How many tons of arms and ammunitions have slipped into the country from other porous points along the borderline of Nigeria?

There is no question about the influx of arms into both the northern and southern parts of Nigeria. Delivery through the desert of the north and the seaways of the south have been as easy as buying satchet water anywhere in Nigeria. What about the heavy ammunitions in the hands of the militants, separatists and the terrorists. Nigeria now appears to be a country in a permanent state of latent war.

The influx of arms into Nigeria is not a new phenomenon. It appears that it has remain unabated even after the civil war ended in 1970. The contributions of the free flow of arms to the rise in the prevalence of armed robbery operations are not well documented, but they confront daily in our existence. In addition, the role of Nigeria’s do-or-die politics in the rise and easy circulation of arms remains remarkable after the return of civilian rule in 1999.

There are other dangerous signs that are hard to ignore at this turbulent time in the rugged history of Nigeria. Civilian regimes in Nigeria have become notorious with provocative criminal acts. The ways and manners in which raw currencies flew in the air during the regime of Goodluck Jonathan is completely insane. Surprisingly, still, under the APC-Buhari mandate, raw cash continues to spread across Nigeria in huge sums. They are found in abandoned or obscure rooms, exquisite apartments and even at airports!

On a number of occasions, the intelligent services in Nigeria have fallen the hands of the citizens. First they find money, then they start to look for the owners. It’s beggining to look like a film. How hard can it be to let the money be, until you can hold the owners by their wrists? When is the drama or dilemma going to end? Enough is enough, please. Save poor people the pains of displaying orphan monies!

Then comes the political problem itself which is the foundation for all the other problems in Nigeria including the life time sentence of poverty on more than 100 million people.

Right now President Buhari’s status and whereabout remain unknown to the people who reportedly voted him to power in 2015. Is Nigeria a country? Is it a country when the voters and the people do not know where their president is or what is going on with him?

No one can pick holes in all the death hoaxes that have befallen the Nigerian president. They are in order. Some people are making money by attracting internet traffic as a result of the secretive and questionable nature of the Nigerian presidency. So be it, until the truth prevails.

The call for the restructuring of Nigeria is overiped. It is one of the probable antidotes to the songs of seccession and the cry of marginalisation. It is the cure for any useless plan to overthrown the government now headed by professor Yemi Osinbajo. For when and if Nigeria is restructured so that we return to regional government, for example, l don’t see why any Hausa-fulani or Yoruba or Igbo would plan a coup. Why?  To what end?

The foolishness of the 1960s, 1970s and 1980s when military coups were fashionable will today lead to pandemonium or even war,  only if regional government are in place before the coup. The absence of regional govenrment and the persistent of the useless unitary government in Nigeria is still a catalyst for staging of coups. There will be no surprises if it happens anyway. As at this moment, Nigeria remains a slogan and is synonymous with ”capturing the center to steal the wealth from the regions”.

The surest way forward is for Nigerians to agree on the restructuring and to bring it into effect in the nearest couple of months or years. Nigeria needs a referendum or a series of referendum. Biafra too.

People of every region must choose and define their own fates. This will calm all agitations and help them decide how they want to aggregation and pursue their future. The re-emergence of regional government will bring back healthy competitions for growth, industrialisation and development just the way it was before the coups.

The only gentleman agreement is how to assist less priviledged regions until they become industrious to pick up their resources and agriculture again.

On the other hand, the nonsensical, verbal gentleman’s agreement to rotate the presidency is both undemocratic and evil. It is a passage to anarchy now that president Buhari who was vocal while calling for the impeachement of late Yar Adua seems to have be bedeviled with the same fate as Yar Adua.

This particular gentleman’s agreement is a licence to mediocrity (like the north scheming to have a replacement for Buhari in 2019), to continous turn-by-turn looting of the treasury (most recently the Jonathan army of looters giving way to Buhari soldiers of looters) and a very laughable tragicomedy on how despicably low the intellectual capabilities of Nigerians can be on the political stage.

By the way, where is the Save Nigeria Group and their banners? Or is Nigeria saved already?

A stitch in time saves nine.

aderounmu@gmail.com

The Cost Of Freedom (Part 2)

So, for how long will Nigerians suffer? How many generations of Nigeria would it take to break this heavy yoke so that freedom can be bought at last?

We must stop this system that puts more than 25 % of the nations wealth in the pockets of the lawmakers and the executives.

The Cost Of Freedom (Part 2)

By Adeola Aderounmu

Adeola_march2017.jpg

As far as Nigeria is concern, anybody still thinking about political affiliations whilst trying to suggest the way forward or the solutions to the problems facing the country is insincere and a lover of mental slavery. Such ignorance is incurable.

Until we set our minds free, we will neither see nor comprehend the bigger images. The problems and issues facing Nigeria are boundless and the way out are definitely not within the wisdom of the politicians who are self-centered, selfish and extremely corrupt.

Majority of Nigerian politicians have no jobs or normal lives outside of politics. They have reached a terminal end for their hopes of survival. To them politics is all and everything. It is dangerous that the future of the country lies in the hands of such hopeless citizens.

Nigerian politicians, we must remind ourselves, do not have the interests of the people in their minds or hearts. They do not understand the meaning of public service. They only pretend they do intermittently perhaps to save their faces and jobs.

To them, politics is just the way to make money. It is a means to exploit the system and the rest of the population. They are possessed by evil that deafened them, such evil that continues to speak to their wicked souls that they should continue to steal and stash away money to the detriment of the general population. Nigerian politicians, through the years and by the nature of their persistent wickedness are like immortal zombies.

So, what will be the cost of freedom for Nigerians? What will be the cost of freedom for a people who have never experienced the real meaning of life? What will be the cost of redemption for a life currently lingering in absolute poverty and extreme hopelessness because of the choices of the wicked people that have ruled Nigeria?

Political power is transient even if the effects are life long as we have seen for more than 2 generations of post-independent Nigeria. It is sad and always disheartening that the statuses of poverty-stricken Nigerians is permanent. The urge to keep the status-quo is a life long mission for those who get to control Nigeria or part of it politically. Change is not imminent.

So, for how long will Nigerians suffer? How many generations of Nigeria would it take to break this heavy yoke so that freedom can be bought at last?

Nigeria needs a turning point.

APC is currently shouldering the future of Nigeria but it has not fare well. As at today we read that state governments in Nigeria are donating lands to the federal government for construction of houses. This is an abberation resulting from the faulty political system in Nigeria.

The various states in the country cannot develop without begging from the federal government. Wealth of regions are sent to the center and are partly looted and partly distributed back to the regions (states). It appears to be senseless.

Today, Lagos is at war of words with the federal government because Lagos cannot construct or build roads in Lagos state. It does not make sense. This system reduces the values of human reasoning.

APC must help Nigeria restructure and if this happens before the next general election, the future of Nigeria can be assured to be on the path to greatness again.

Indeed there are fears. There are anxieties and there are antagonists. But that which must be done, must be done. Why postpone the day of reckoning? It will come.

This unitary system must be abolished.

We know that those who have benefiited from the system are afraid of resetting Nigeria.

They will defend the status-quo and go to war if they must do. But they must be defeated so that Nigeria can be returned to the path of glory that she was on before the military coups of 1966.

We must stop this system that puts more than 25 % of the nations wealth in the pockets of the lawmakers and the executives. This system is not sustainable. It will continue to impoverish the people and it will mean an everlasting status of “underdevelop” for Nigeria for as long as the moon and the sun exist.

A few decades ago, we reached a point in Nigeria where what mattered are self-preservation, selfishness, wealth acquistion and expolitations of others and disservice to country.

We reached a point where to be corrupt and greedy became relative rather than forbidden. We reached a point and we thread further on it today that to become a politician invariably means to become a thief.

We accept that our fathers, our mothers, our sisters, our brothers, our sons and daughters can be criminals as long as they are not caught. We accept our sons as gangsters as long as they bring riches and stolen things home for our satisafaction.

We traded our lives and made inexplicable wealths the champion of our consciences. We lost the conscientious compass and allowed cruel animal instincts to dominate our judgements.

We could not find the ways back because we went too deep into anomalies. The politics was left for the politicians and we worshipped them based on how much they stole from us. We made them gods and destroyed the public institutions.

How Nigerians got to this low point will forever be a discourse of intellectual arguments. It is extremely sad and a super disgrace to the civilisation process of the African race.

It is this point of shame and disgrace that we need to depart from. The most obvious way is to reset the system and go back to regional government. It is not a magic swerve but the competitions for development between the regions will reduce corruption and promote accountability to the people. It will bring back the dignity of labour.

We cannot go on like this. If we do, many will die in abject poverty. Many more will be born into a world that knows no peace and tranquality. Several millions will live and die without any experience of joy, peace and stability. They will never know any form of quality existence and they will live in a rat race more dangerous that what it is now. The future will be bleak and the children unborn will curse the graves of the dead and fallen.

There is always a choice even if the road is hard, unpopular and uncommon. But if it will serve the common good on the long run, why not?

aderounmu@gmail.com

Super Falcons’ Dilemma: The Shame Drops on Buhari’s Table!

I salute the courage of the Super Falcons. I salute the tenacity of their actions and their boldness. I stand with the Super Falcons in condemning the maltreatment of women in Nigeria/Africa/anywhere in the world.

Super Falcons’ Dilemma: The Shame Drops on Buhari’s Table!

By Adeola Aderounmu

super-falcons

The government of Nigeria under president Buhari has no shame. This type of government is what the Yorubas call Agbaya. In fact, some people think that Nigeria is on auto-pilot. How else can we explain the maltreatment of the Super Falcons of Nigeria, the champions of Africa?

The glamorous girls won the African women championship. They defeated Cameroun 1-0 in Yaounde since December 3 2016.

The Super Falcons won the tournament for a record 8th time. They dominate the championship in Africa. Winning the trophy is equivalent to the male footballers winning the African Cup of Nations and Nigeria has only succeeded 3 times (1980, 1994 and 2013)

But these beautiful ladies have dominated the women edition and they have continuously reminded Africa and the world of the fighting spirit of the Nigerian woman.

The government of Nigeria, over several years, maintains a chaotic and a well documented embarassing history of disagreements with sportmen and women.  The government of Nigeria ia good at not keeping promises and not rewarding dignity in labour.

The change that was promised by the APC-Buhari mandate was supposed to be a comprehensive process and the change was supposed to address or redress everything done wrongly in the past.

However it appears that the ”change” promised by the APC-Buhari mandate is a scam!

Sadly too, rather than ”change” the APC-Buhari mandate has magnified the problems in Nigeria. The level of embarassment is a new record in Nigerian sport for example.

In recent memory, at a time that government officials and even the families of the president were making hitch-free trips around the world, the Nigerian male olympic team was stuck in Atlanta in the US because of matters relating purely to finance and payments. They almost did not make it to the Olympics game where they later won the bronze.

The case of the Falcons should never have degenerated to the point where the girls would now be demonstrating and ”begging” for rewards at the doorsteps of the National Assembly and Aso Rock. These two places in Nigeria are where the most rot and wastages are taking place. The girls knew where to go.

As the president of Nigeria, Mr. Buhari was supposed to make haste not only to congratulate the girls (which he actually did very well), but also to ensure that their first stop in Nigeria is the Aso Villa for rewards and awards.

When will Nigeria stop rewarding criminals? When will Nigeria start rewarding citizens who are honest and patriotic?

On the plights of the Super Falcons,  Mr. Buhari has failed again. In many ways and in many situations where leadership is in request, Mr. Buhari has failed. The APC-Buhari mandate is failing.

To show the extent of the ineptitude of the APC-Buhari mandate, the minister of sport in Nigeria came out and announced to the world that the government of Buhari did not expect the Falcons to win the continental tournament in Yaounde.

The statement has a lot of weight and if Nigeria was indeed a real country, president Buhari should have been impeached or shown the way out of office by now. But in Nigeria, the rulers are paramount and the politicians are lords of the loots and owners of the country.

If the Falcons had won silver at the tournament in Cameroun, they would not have been given any reward or recognition at all. That was the implication of the minister’s statement. The minister represents Mr. Buhari and he is a significant revelation of the failure of the APC-Buhari mandate.

Even if there was no money at the time the final whistle went in Yaounde, it became a matter of national priority at that point that the president and the sport ministry go shopping. That is what leaders do. That is what visionary people do.

They solve problems. They never pass the burden to the people who should be praised or rewarded. It is extremely shameful and embarassing that government like this exist. The APC-Buhari mandate houses people and rulers who don’t care or give a damn about the sufferings of the people who served and sacrificed for the country.

The news of the plights of the Super Falcon is now global. What does that say about the image of a presidency preaching the change begins with me? Indeed the change must begin with the APC-Buhari mandate. For, you cannot preach change to the people and keep doing things the dirty old ways. Change doesn’t work that way.

Nigeria is rotten and the country is going no where with the types of non-thinkers trying to shape the future of the country. The country is on the way to perdition. The country needs freshness.

I salute the courage of the Super Falcons. I salute the tenacity of their actions and boldness. I stand with the Super Falcons in condemning the maltreatment of women in Nigeria/Africa/anywhere in the world.

I condemn in the strongest term the hypocrisy of Mr. Buhari who is always quick to respond to events in foreign countries and extremely very slow and insensitive to the plights of Nigerians at home. Charity must always begin at home.

I condemn with the sharpest tone the existence of a nonentity as the sport minister in Nigeria.

I stand with the likes of Mikel Obi who gave their all for Nigeria at the expense of place in his beloved Chelsea.

I stand with all the members of the Super Falcons who left their teams at home and abroad to represent their motherland.  I stand with the coaches and technical crew who made Nigeria proud.

I stand with the super falcons and every sport man and woman sweating water and blood in the name of patriotism to Nigeria.