Den Afrikanska Kvinnan

Jag hyllar de afrikanska kvinnorna. Jag hedrar den goda nigerianska kvinnan. Nigeria måste, mer än någonsin tidigare, börja främja kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan könen

DEN AFRIKANSKA KVINNAN

Av Adeola Aderounmu

A Market Place in "old" Nigeria

The African woman, forever beautiful and strong

 

Jag bor i Stockholm, Sverige. Jag har varit pappaledig vid två tillfällen, vilket betyder att jag har varit ledig från jobbet för att ta hand om mina barn.

I vad som kan beskrivas som en omvandling av roller har jag skött om mina barn genom att ge dem materiellt, emotionellt och socialt stöd medan min fru arbetat måndag till fredag under den tidsperioden.

Mina reflektioner var mer intensiva under min andra pappaledighet. Här följer min berättelse.

Jag växte upp i en normal nigeriansk familj med bröder och systrar. Det jag kände till om min barndom, är förmodligen typiskt i de flesta nigerianska hemmen.

Våra mödrar var skyldiga att ta hand om hushållet medan våra fäder jobbade hela tiden.

Under vissa omständigheter skötte kvinnorna inte bara hemmen utan försörjde även familjen med det dagliga levebrödet. På ett sätt är det en väsentlig del av våra liv att lägga bördan av hushållssysslor och barnuppfostran på kvinnorna.

Mina erfarenheter som hemma-man i Sverige under en tolvmånadersperiod, med dubbelt ansvar att ta hand om mina barn och vårt hem i allmänhet, har övertygat mig om att denna aspekt av våra liv i Nigeria behöver ändras eller bytas ut.

Men utan ett ingripande från regeringen eller en mycket stark rekommendation från Nigerias kvinnodepartement kan det bli både tekniskt och byråkratiskt omöjligt att genomföra nya riktlinjer, inom både privata och offentliga institutioner, som skapar en högre grad av flexibilitet för föräldrar med respekt i att uppfostra sina barn.

Det förefaller som att denna fråga kommer bli en het debatt som står inför både motstånd och fördömelse eftersom det drivs ett icke önskvärt system i Nigeria, där många människor fortfarande anser att kvinnor är underlägsna männen. Jag kan föreställa mig att förespråka för lika rättigheter och möjligheter för kvinnor utifrån respekt för familjevärderingar i Nigeria, kan vara att efterfråga för mycket. Men det borde det inte vara.

Vi bör tillhandahålla en förlängd mammaledighet till nyblivna mödrar oavsett var de arbetar eller arbetets karaktär.

Dessutom behöver vi göra en studie eller kartläggning om hur föräldraledighet för båda föräldrar fungerar i länder som med framgång genomfört sådana program.

Jag vet att Storbritannien nu lägger mer uppmärksamhet på ett sådant program.  Grundstommen är väl fungerande offentliga institutioner, en genomtänkt regeringspolitik och ett välgrundat undervisningssystem.

Jag tror inte det kommer innebära att en främmande kultur införs ifall pappor genomgår samma upplevelse som mammor, i form av att vårda sina barn under de tidiga formgivande åren eller hela spädbarnstiden.

Efter nio månaders graviditet med efterföljande förlossning behöver kvinnor både moraliskt och känslomässigt stöd och att ge dem förlängd mammaledighet och ett socialt stöd borde vara den minsta ansträngningen samhället kan bidra med.

Jag tror att ett av de troliga skälen att Nigerias befolkning fortsätter att explodera, trots den hårda ekonomiska verkligheten och det ofördelaktiga politiska klimatet, är för att många nigerianska män inte alltid är hemma för att fysiskt se skötseln av hemmet.

När de är hemma är deras prioritet att se på tv, läsa gamla dagstidningar eller att underhålla vänner medan de fortsätter att uppmanar sina fruar att göra både det ena och det andra.

Män behöver förstå smärtan och den besvärliga situationen hos kvinnor och de behöver inse att det krävs mer av en pappa än att bara vara spermadonator eller inkomstkälla.

Betydelsen av familjen som samhällets grundläggande enhet kan inte nog betonas.

Familjebandet och dess inlärda gemensamma värden är grundläggande delar hos den närmaste omgivningen och för nationen som helhet.

Det finns starka tecken idag på att kommunikationsklyftorna inom familjen blir större och det kan i hög grad ha bidragit till de socialekonomiska problemen vi har i Nigeria.

Naturligtvis är splittrade familjer och värderingar nu ett globalt problem.

Vissa pappor känner inte sina barn och många barn känner inte sina fäder. Sexuell obetänksamhet är till och med på uppgång vilket leder till barn i ett odefinierbart föräldraskap. Sällan är det då mamman som saknas.

När dessa luckor väl skapats under de formgivande åren är de vanligtvis svåra och ibland omöjliga att överbrygga. Klyftorna kan komma att fördjupas och bestå livet ut.

Skilsmässa och/eller att leva separat kan inte antas ge rätt till ett vårdslöst föräldraskap.

Många separerade föräldrar i olika länder fortsätter att fostra och försörja sina barn som de skulle gjort om de levt under samma tak.

Mina erfarenheter under pappaledigheten gav mig möjlighet att reflektera dagligen.

Vanligtvis tänkte jag inte bara på min mamma utan även på afrikanska kvinnor i allmänhet som symboler för styrka, mod och beslutsamhet. Jag frågade mig själv flera frågor.

Hur klarade dessa kvinnor av sex barn eller fler?

Klagade de sig någonsin över trötthet till sina män eller papporna till deras barn? Fanns det alltid någon de kunde dela sin smärta och frustration med? Vad gjorde de när de inte fanns någon att vända sig till?

Hur hanterade de all stress och situationer omkring dem? Vad gjorde de när de själva skulle vilja sova men barnen fortsatte gråta efter uppmärksamhet och tröst?

I korthet frågade jag mig själv, hur hanterade de alla dessa problem? Hur klarar de av det nu?

I varje familj fortsätter den afrikanska kvinnan att fullfölja sina skyldigheteter som hushållerska, i nöd och lust!

Jag hyllar de afrikanska kvinnorna. Jag hedrar den goda nigerianska kvinnan.

Jag kan inte heller sluta tänka på de ensamstående föräldrarna.

Jag undrar hur mycket repatriering som kan ge tröst åt dem för deras roller, deras motståndskraft, deras mod, deras tålamod och deras uppoffringar i kampen att hålla ihop hem och arbete.

Nigeria måste, mer än någonsin tidigare, börja främja kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan könen. Med jämställdhet och erkännande av kvinnors och barns rättigheter blir det lättare att kontrollera födelsetalet.

Nigerias ekonomi lider av ständiga åtstramningsåtgärder och arbetslösheten förblir mycket hög men ändå har inte födelsetalet sjunkit.

Detta är en onaturlig trend, inte bara i Nigeria utan även i andra ekonomiskt utmanade länder eftersom de biologiska lagarna kräver annorlunda.

Det är särskilt irriterande att läsa eller höra om kvinnor som ger upp sitt vardagsliv på grund av sin karriär eller vise versa. Det finns ett behov att skapa flexibilitet för att tillåta en rimlig integration av arbetet och hemmet, som en källa för både tillfredsställelse och glädje.

Nigeria måste skapa eller se över situationen gällande ammande mödrar och sociala välfärdspaket. Vi behöver inte vänta på ett perfekt politiskt klimat innan vi börjar leva och njuta av våra liv.

Det är inget fel i att påbörja program som ger stöd åt medborgarna i Nigeria, även om den politiska klassen består av obotfärdiga lögnare och korrupta människor.

Det är en annan aspekt i vårt kollektiva ansvar att rädda oss ur sådana missförhållanden.

Genom att noggrant studera föräldraledighetens process i länder där framgång har uppnåtts, kan Nigeria påbörja ett okorrumperat nationellt socialförsäkringssystem som tillgodoser ammande mödrar i alla åldrar och kategorier.

Det borde vara utgångspunkten. Inom en överskådlig framtid blir samverkan med papporna i processen mycket användbart i att återuppbygga familjen och även säkerställa att våra kvinnor inte är överbelastade eller missbrukas.

Slutligen måste regeringen omforma och ge ny kraft åt familjeplaneringspolitiken, samtidigt som de betonar behovet av den.

Fördelarna med en överensstämmelse av familjeplanering av alla och en var kan inte överbetonas.

 

For information, contact

(c) aderounmu@gmail.com

Translated to Swedish by Louise Holmberg

 

 

Advertisements

Buhari, The Present Father Of Corruption

Buhari, The Present Father Of Corruption

20171015_131028788368653.png

Mr Buhari has taken nepotism and tribalism to the greatest level seen anywhere in the world.

 

By Adeola Aderounmu
In recent days  lot of uproars have trailed the APC-Buhari mandate which started in 2015, that is a little more than 2 years ago.

Whilst not taking credit as a seer, l remembered how people attacked some of us who pointed out early that the APC regime very early in its mandate showed traces that made it obvious that the status-quo was going to be maintained.

Mr. Buhari spent several months trying to put up a government. In the end he had no choice but to settle for the same old criminals that have served in various capacities under previous regimes.

It must not be forgotten that some politicians paid huge sums to sponsor the campaign and the eventual emergence of Mr. Buhari. They were rewarded with positions in the cabinet.

What is more shocking to me as a writer and social critic is the way Nigerians are treating the Buhari-APC mandate. They are acting like the government is off the track.

The truth is that the government was never on track. The government had always been full of criminals and thieves. How we expected a governmenr full of criminals and thieves to fight corruption beats my imaginations.

Nigeria is running a system of government that will never bring criminals and looters to book. If a system cannot allow for the emergence of sane people and credible politicians, how can such a system be good?

Nigeria as l have written before is a country going no where. What you have seen since 1999 is pseudodemocracy and for as long as we continue to shy away from the truth and the way forward, this poverty, this hopelessness and this criminality in the presidency that percolates the entire strata of governance is what we will get. There are no miracles about government and prayers are the most useless options.

It’s all about actions, what you do and what you don’t do. That is government.

I am one of those who have lost count of how many scandals that have rocked the Buhari-APC mandate.  Now imagine the daily scandals of looting, stealing, nepotism, triablism and outright madness that have been exhibited by Nigerian politicians since 1999? Since 1960?

The other day it was Goodluck Jonathan who should be hiding in shame that even made bold to condemn APC as a government of lies and propaganda.

I had to assure you before you go ahead that the writer  is neither interested in the APC nor the PDP. Hence my brief reference to Jonathan in that sense.

There was a tactical criminal tendency in the PDP from 1999 to 2015. For every crime, for every lie, for every shame and for all acts of corruption, the PDP adopted what it called “family affair approach”. That way the people were deceived and their eyes taken away from the ball.

In this Buhari-APC era that has since shown, in my understanding, that it is a variant of the PDP is adopting the same approach. But the mechanism is modified.

For every crime, for every lie, for every shame and for all acts of corruption, the APC first play the fool, keeping silent and pretending like nothing happened. Then people are invited to Aso rock and the dirts are swept under the smelly carpet in Aso rock. Little wonder the rats are eating up things there. It is stinking!

Buhari’s government is the most diabolic in Nigeria’s history. This government is the one that took lies, propaganda and deceits to the next level.

The evil deeds of this government would have meant less if for example Buhari or any person that is responsible in the APC stops saying that it is fighting corruption.

Which corruption?
I don’t get it.

How can you live and thrive in corruption yet you say you are fighting it?

I have sat back a few months just to observe this government closer. It is full of pure evil.

It is reckless and careless at the same time. This APC-Buhari mandate has perfected the evil plot and rendered the populace both powerless and thoughtless.

From a distance l see a corrupt goverment where all the key actors are criminally minded just the same way it has been from 1999.

I see a repressive government that is military-styled.

Just like before and now a bit worse, the democratic organs are still useless.

The presidency, the senate, the state and the local councils all stinks of corruption to the clouds.

This particular government needs to stop saying that it is fighting corruption. Those running it are corrupt. The head is rotten therefore the entire fish is useless.

I don’t want to start mentioning cases like Maina and the others. It is up to each one of us to look carefully and see how Mr. Buhari had been quiet and acting a god.

If the Nigerian politicians and politics are not useless and worthless, Buhari would have been impeached a long time ago.

But those who are to impeach him are not worth it, they are the birds of the same feather. Which is why Nigeria is heading no where.

If you like, look at how the NNPC scandal has been whisked away. Maybe it will give you a better picture of how billions of dollars have disappeared again under Buhari. Just like in the late 1970s!!!  Bad history repeats itself often in Nigeria because the people have stopped thinking

There was never a war on corruption. If there was one, it was never by Mr. Buhari who has surrounded himself with people from Northern Nigeria in one Nigeria. What nonsense!

If there would be a war of corruption in Nigeria, then we first have to fill the political posts with righteous people and saints. Today, everybody is stealing and the one who is caught is the thief.

We have a senate leader that l will never shake hands with. I cannot allow him to stain my hand and reputation. I cannot stand with Saraki just the same way I cannot stand with Dogaro the budget padder and friend of Mr. Buhari.

Which corruption are we fighting again? I am really annoyed now. Shut up everybody! There will never be a war on corruption. Just wait for it, Atiku is coming back! All the people who should be in prison are controlling the useless unitary system.

Nigeria is going no where.

By now the younG people need to think and reason. Is this how we want to go on? Is it not time to unite and take back Nigeria? Is it really true that we are all criminals waiting in the wings to capture Nigeria and milk it? I refuse to agree with that. Ther are no criminals in my family. I am not Saraki and I am not Buhari. I am not Amaechi and I am not Tinubu. I am not Atiku.

There must be a way to take back Nigeria, to take back the regions, to take back the states and find a better way forward.

Look at yourselves the youth of today. Is this the country you dreamed of ? Is this the country you will leave for your children? What a shame!

 

aderounmu@gmail.com

 

The Kings Are Mad (Part 4)

The Kings Are Mad (Part 4)

The people of the land continue to suffer. They continue to groan in hardship. No land south of the Tropic suffer so badly. No land, south of the Equator knows a suffering so painful that it remain without full-blown war.

20171015_131821564377790.png

The King from the North stealing from the people, and this is not the first time. A Criminal is always a criminal

This land is special. In anticipation that one can become wealthy through one form of fraud or the other, majority of the people cling on to their religion while hoping that their prayers will help them succeed through their evil ways.

The reign of the King in the North continue. It is he who decides what will be taken from Abuja to everywhere else in the land. This King is not normal. He will never be a normal king because what he does are not correlated to what he says.

He said NO TO CORRUPTION but he is the head of the corruption ring. He has helped to steal monies especially in the oil industry. This is not the first time he would be in charge of stealing oil money. One of the greatest musicians to walk planet earth, a man called Fela sang about this King. He called him an animal.

20171015_131028788368653.png

THE KING OF THE NORTH SERVING THE NORTH

Fela died a few years ago. He was a prophet who lived ahead and beyond his days on earth. Fela warned the people of the land about the criminals in uniform (khaki) but the people are deaf and cursed. Many of the people are unwise because hunger has disorientated them. They would rather beg than fight. The people who die on their knees than fight on their feet. They are cursed and they suffer. Their children too will suffer as they continue to leave their fate in the hands of criminals called elites of which the Kings scattered all over the land are permanent members.

The king in the North is supervising the worst reign ever seen south of the Equator and everything he says are not matched by action. He would even travel to Queensland when he got sick. Where should the ordinary people go when they are sick? If not madness, what is the definition of such a phenomenon? The kings are mad for they do care only about themselves.

The problems in this land are not only the problems caused by the different kings coming to Abuja to continue the deceit which has become the established tradition in this land.

Constantly there are demons possessing people in this land. Even the women are not left out. One woman, who was the wife of a former King from the south is so possessed she does not know the difference between night and day. When he drunkard husband was the king in Abuja, she stole so much money that she became almost mad. She even stole money on behalf of her dead mother. She is probably crazy too. Such people should have been tied and thrown to prison.

20171015_1325081554984408.png

This land is full of mad people and the women are not left out. Why are they all free instead of serving prison terms or facing direct firing squads?

But in this land, criminals and thieves especially the ones who have become crazy are rewarded even by the people because the people no longer know the meaning of dignity. When the people of other countries where prosperity is even look at this land dominated by crazy kings, they laugh and wondered too about the prayers that the people pray.

There is another woman who is totally crazy. Her madness too cannot be cured and she left the country so that her madness will be hidden. When she was in charge of the oil industry having been out there as a prostitute, she stole all the monies that belong to the people. She went to Queensland and acquired properties. There is no doubt about her insanity. There is no doubt about the insanity of the Queen in Queensland for allowing such a woman with an unsual name and behaviour  to live and buy things in the UK. The Queen is mad too.

20170811_124517

The face of a DEMON, One who steals so much money that she cannot spend all even if she becomes 2 million years old. Total madness and absurdity!!!

This land will not prosper until all the mad Kings and the mad women are made to pay for their crimes. For as long as the criminals are allowed to run things in the land, there will be no common prosperity for the people. Only the elites will enjoy. The people will live and die in poverty. There will be no two ways to prosperity. What is right must be done and what is wrong must be destroyed. No other way to glory for this land.

(To be continued….)

aderounmu@gmail.com

Nigeria Going To World Cup in Russia (2018)

By Adeola Aderounmu

20171007_1514391107435566.jpg

On Saturday 7th of October 2017 Nigeria became the first African country to secure her place at the Football World Cup coming up in the summer of 2018 in Russia. To ensure her place at the tournament the Super Eagles of Nigeria defeated the National Team of Zambia in Uyo with 1 goal to nothing.

Congratulations to the Super Eagles.

I wish you well in Russia and l hope you have a good preparation. Don’t go to Russia as just one of the teams, go as champions and even try to win it.

Best wishes

aderounmu@gmail.com

To Whom Nigeria Is Given, Corruption Is Expected. A Dissection of Buhari’s Oct.1 Speech.

This government is running the country down. The corrupt elites put Buhari there and corruption was the expectation. Nigerians need to ensure that this regime too, like the Jonathan regime before it does not repeat itself. It’s the same bad wine in a dark bottle.

To Whom Nigeria Is Given, Corruption Is Expected. A Dissection of Buhari’s Oct.1 Speech.

20171005_0842351549767438.jpg

The current emperor of Nigeria is Mohammadu Buhari and it is expected that he will be corrupt throughout his reign. This is the way Nigeria was founded-on false hopes and for the satisfaction of the British orgies.

I took my precious time to listen to the speech of Nigeria’s president (yes l called him an emperor earlier because the Nigerian consitution was made by military men like him who unwisely made the position of the president that of an emperor).  The speech was to mark the 57th independent anniversary of Nigeria.

The first lie in the speech was that Nigerians got free on october 1st 1960. Nigerian are not free yet. The people do not have freedom from the slave masters who have since taken the form of politicians. If Nigerians are a free people, they will have the possibility to pursue a life of happinesss and fulfilment. These rights, which are fundamental, have been taken away by crazy politicians and military gangsters. Nigerians are not free.

President Buhari wanted us to use the time for the celebration for reflection. That l totally agree with. People like him and all those who have stolen from Nigeria since 1960 should reflect and feel ashame of themselves. They should be ashame of their family names and how for the past 57 years that have ridiculed the intelligence of the black race. Yes, there is a need for reflection from the presidency to the states and to the local communities.

I find it rather amusing that after 2 years of this wasteful APC regime, Mr. Buhari is still blaming the lack of saving by former president Jonathan for non-performance. We know Jonathan was a prodigal child. Sadly the regime of the APC has shown that prodigality is inherent in the federal government of Nigeria.

Since the inception of this administration, we have not seen the reduction in the wages/salaries and allowances of the Nigerian politicians. The APC regime is the same as the previous PDP regime. From 1999 to date, Nigerians have seen rotational criminality in almost every sphere of governance.

I heard Mr. Buhari spoke loudly about fighting corruption. This statement turns my stomach. Mr. Buhari is dining and wining with criminals everyday in Abuja. The senate president is a criminal by all standard and by all measurements. His family has a history of organised crime. Everywhere you turn in Nigeria, you find that almost all the politicians are thieves. So, which corruption is Buhari fighting?

Mr. Buhari has proven that to whom Nigeria is given, corruption is expected. There is no way his pretences can hide him any longer from what is evident. This essay is not enough to run a chronicle of corruption that he has supervised or that have taken place while he was hale and away from government. Right now, he and his image makers will be battling how to nullify the new revelation of how he (as the president and minister of petroleuem) looted the treasury through the NNPC.

Mr. Buhari was talking about political freedom. I disagree with his idea of political freedom. Elections in Nigeria remain the winner takes it all affair and to be best of what we know about INEC, Nigeria’s politics is still a cash and carry affair. Buhari himself said he had no money for election form or campaign. So how did he become the president? The APC governors raided and raped their states for his election. Tinubu, Amaechi and co brought Mr. Buhari to power and the returns for the investment is part of what is keeping Nigeria down. Mr. Buhari, there is no political freedom in Nigeria. That is why you reward your sponsors and that is why you are expected to be corrupt. Nigeria was built for this.

Mr. Buhari will always be a military man. His speech was full of hatred for the Igbos. He berated their elders for not warning about the consequences of war. Was Buhari preparing for a war because of IPOB? That was a revelation. The man is so old-school and unintelligent. You don’t need to fight war to achieve seccession. This is the 21st century. He was so divisive he praised the Niger Delta elders for whatever they were doing to keep the militants calm. Buhari’s speech was very un-presidential, it was rather a speech full of hatred and waste.

From lying that the APC government had defeated the Boko Haram terrorists in 2015, Mr. Buhari is now accepting that terrorism is now part of human existence. So why did he lie in december 2015 when he said his propaganda government had technicallty defeated Boko Haram? Now he said even Europé and other parts of the world have similar problems of not being able to get rid of terrorists. I do not want to write about the Chibok girls because Madam Adamawa and El-Rufai have the details.

There was a talk about rice and fertilizer. To the best of my knowledge no one has confirmed to me that the price of rice has dropped. Maybe the impact came first to Aso Rock and the rest of us can await the dividends of this democracy. It is coming.

When Mr. Buhari spoke about power supply, l almost wept.

You could see the face of a man who cannot solve the problem. It appears that Mr. Fasola is warming the bench at the Power Ministry. Nigeria is targeting 10 000 MW by 2020 he said. This is just the same old lies we have been sold since the days of Abacha and the others before and after him. 2000, 2010, 2020. By 2020  they will move the goal-post to 2050. Those of us who would have lived and died without experiencing steady power supply in our lifetime would have done so. Then the lie will be repeated and so on and so forth.

It is a shame to the black race that the one who calls himself the giant of African cannot put her best brain together to end the menace of lack of power supply once and for all. It is a shame that the country cannot draw as much as possible from solar energy and use applied technology to end the menace for all time. It is a disgrace to humanity that Nigerians are living in darkness in the year 2017. This problem did not start with Mr. Buhari. Mr. Fashola only boasted before Nigeria was given to him through the Ministry of power. Now he too knows: To whom Nigeria is given, corruption and not solution to problem is expected. Ride on corruption, Long live corruption and stupidity.

Mr. Buhari ended his speech by talking about the 2nd half of his tenure. I hope it will be the last of his tenure. Even if somone else stood for him, Nigerians need to ensure that this regime, like the Jonathan regime does not repeat itself. It’s the same bad wine in a dark bottle.

We have a president who was talking about independent and freedom. Really? He is not even ashame to call Nigerian an indpeendent country. How is Nigeria independent when he and the ones before him are receiving medical treatment in UK? Does Mr. Buhari or anyone in APC know the meaning of independent?

This government is running the country down. The corrupt elites put Buhari there and corruption was the expectation. All the fuss and noises about anticorruption are distractions. Nothing has happened significantly to impact on the people’s mentality and attitude towards corruption. Nothing will happen when all the corrupt people do not resign and they are not under any pressure from the people to resign.

That is why Nigerians are not free. They may think they are but they are not. A free people can change governance, government and the compositions of politicians in one night. In Nigeria, the people are forced to return criminals to office across the country every 4 years.

The APC government, like the PDP before it, is the same and they will not touch on the ordinary people’s lives. I need to remind all those who made it against all odds that their successes are not a prerequisite for me to give up the fight for the common good. I don’t care how you struggle to align with the nonsense system to make it by crook or clean. I’m saying it’s not right when your president is looting and wasting funds and the senators are certified crooks. It’s not right when the politicians are living large and anyhow whereas the people are hungry and angry at one another.

I’m trying hard not to conclude that Nigeria is a failed state and that despite all the sweet talks and coatings here and there, Nigeria will never make it under a unitary system of governance.

It’s not as if saints will be imported to run the regions if we succeed with regional government or independent regions. It’s a long, hard road for a people whose mentalities have been severely deformed and battered.

In matters of public service, Nigerians have an almost irreparable deficiency syndrome. They think public service is a means to wealth. This is the premise on which the government in  Nigeria is operated since 1960 and this looks like the status quo that: to whom Nigeria is given, corruption is served and expected.

It’s a long, windy, difficult road to freedom. What will be the cost of freedom for Nigeria and Nigerians?

We must change the system and that is not an option.

aderounmu@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

By Adeola Aderounmu

 

Nigeria @ 57, Lying Prostrate!

Nigeria @ 57, A Country Lying Prostrate!

By A Very Angry Adeola

My reactions to the independent anniversary celebration in Nigeria since the past 11 years when l started blogging is the same. Nigeria is a huge joke nowadays.

Recently a friend send me a text message and said that l have been quiet. Not really, 11 years of blogging on related topics cannot be silence. If you miss me on my facebook or on the Nigeria Village Square, go to my blog and read what l have written. They are as relevant today as they were yesterday.

Nigeria is ruled by criminals and so nothing has changed.

Anybody celebrating Nigeria’s 57 years as an independent country is most definitely a fool. It could also be all the criminals assembled in the APC and PDP congratulating one another for their conquest of Nigeria.

You really have to be sick to celebrate failure, backwardness, poverty, lack of vision, lack of progress and many other nonsense and rubbish. You need to be sick to celebrate a country where the president goes abroad to receive medical treatment. A country where the educationals system is in shatters. A country where there is no electricity and a governor is donating generators to the Police. You need a psycho check up if you are the celebrant!

Shamefully enough, a little over 2 years ago, all of us bought the biggest scam in Sub-tropical Africa. We subscribed to the change slogan of the APC. The PDP could not buy the scam because paradoxically it is the same as the APC. They probably went behind the scene to laugh at us and merry with theoir common friends, the criminal politicians.

For the past 2 years, far worse than the last 55 years before it, Nigeria is ruled by clueless and insane criminals. They keep swapping between APC and PDP and personally l don’t even know which party is which anymore.

Their sole aim remains self-enrichment. For all the shouts and pleas, the National Assembly continue to cart home billions of naira every month as salaries and remunerations. Two years after the change slogan, they status quo remain the same.

Several former governors continue to loot the states through the criminally induced pensions they granted themselves. The change slogan does not mean that they have to change their looting ways. Some of them are even looting at the National Assembly as senators. What kind of stupid independence are we celebrating when criminals are ruling and asking us to believe in Nigeria.

Dogaro patched the budget and remains a good friend of the president who till date did not condemn the looting through the budget. So there was nothing the APC was willing to change.  Saraki has uncountable criminal charges on his head and remains the senate president. You have to be mad to celebrate with these types of criminals when you should be in organised units asking them to vacate their seats or simply make the country ungovernable for them.

Invariably in all aspects of the Nigerian life, the status quo of corruption, ineptitude, political madness and haphazard socio-economic disorder remain the order of the day. For several months of the past 2 years, Nigerian was on auto-pilot as the incapacitated, mentally and physically unsuitable president continue to hinge to power at the detriment of the rest, more than 150 million mumus.

This is where Nigeria is, as a country, held to ransom by the elites who are stealing daily and misguiding the rest like mumus to a destination that is unknown.

In recent weeks, people who have raided and raped the country including one name Atiku are claiming to be apostles of restructure. It is obvious that some strategists sold him this concept as it was becoming popular in all political discussions, so he could use it as a platform to become the president of Nigeria. I curse the day a known criminal like Atiku becomes the president of Nigeria. The people who will make thay happen are cursed for lives, and they will suffer for it like we are all suffering for the PDP APC era.

If there is one way forward for Nigeria, it is the counting of criminals and their removal from all facets of the Nigerian life. But this is tough as criminality and corruption have become embedded in the souls of many.

Restruture is even become obsolete and almost dead before arrival.

The nations within Nigeria now want out. But it is not as if these nations will be ruled by saints. What if the criminals in government today eventually become the criminals in the various regions? Nigeria is not an ordinary country.

There is a curse hanging in the air on Nigeria.

The fact that the judiciary is not working is a very big mess for Nigeria. The politicians don’t resign out of shame and they always get away from being punished or their cases are postponed for life or simply thrown out. BUT WE KNOW THAT THEY ARE THIEVES AND CRIMINALS. THE LAWS AGAINST CORRUPTION IN NIGERIA ARE A BIG JOKE. THE LAW SYSTEM IS CRIPPLED!!!

I cannot finish my post today without talking about the optimists. There is a certain group of people in Nigeria, once they have figured out to make their own wealth from the system, then the country is fine and we should stop complaining. Crazy, selfish souls!

Government is there to ensure that there is fair, level field for everyone to reach their goals. In Nigeria, the level fields have been abolished and inequality is the norm. Education is almost abolished as the elites continue to send their children abroad. Health care is dead as even the president does not live in Nigeria because of ill-health. What then are we talking about and where do we want to start from?

Sometimes, some people are like, som what are the solutions? Really? Come back and ask me again the solution to problems when criminals are ruling in all the government houses across Nigeria. What a joke?

 

Angry Adeola (UNEDITED POST)

aderounmu@gmail.com

 

 

The Nigerian Military Vs The Rest Of Us In A Pseudo-democracy

The Nigerian Military Vs The Rest Of Us In A Pseudo-democracy

By Adeola Aderounmu (Today is 11 years l have been on this BLOG, THY GLORY O’NIGERIA..!)

1489988681500.jpg

(A recent tv-program claiming that there is starvation in parts of Africa including Nigeria. This is the type of shame that Nigerian politicians bring to their families, fathers and mothers and the rest of us. How can a country so blessed be populated by starving children and jobless people?)

 

There are pockets of problems in Nigeria. The most visible in recents days is ongoing in the Eastern part of Nigeria as the Nigerian Military started show of might in some parts of Nigeria.

According to the military, these exercises are staged in a number of geographical locations in Nigeria. There is no external aggression against Nigeria so it suits the Military to oppress the civilians/citizens.

Sadly the exercise in the East is causing commotions and deaths because of the clashes between the Nigerian military and the members of the Independent People of Biafra (IPOB).

There have been a lot of arguments back and forth on who is to blame for the deaths and clashes. One person that l know stated that two wrongs does not make a right. Oh well, two shades of madness does not make a sense to me as well.

If your enemy is planning to roast you, you do not rub palm oil on your body and then start dancing near the fire (or python). At the same time, the one who does not let a sleeping dog lie would be bitten and may die of rabies.

In the year 2017, there are so many options open to agitations bothering on secession and independence. In the 1990s we saw the effect of war and stupidity as Bosnia and other nation went up in flames because people refused to talk. Way back in 1967 Nigeria herself went up in flames and the rest is history. How easily can history repeat itselt? Too easy as humans never learned. Humans are passionately foolish.

For BIAFRA, my opinion is that IPOB and MASSOB need to find a common ground as a starting point.

For as long as IPOB and MASSOB have differing views on how to achieve the BIAFRA AGENDA, the Igbo people are just deceiving themselves. Secondly, and after they have achieved a common front, they now need to get the support of the generality of the Igbo people including their politicians at home and at Abuja.

In order to be qualified for REFERENDUM, the Igbo Nation, as in all of Eastern Nigerian must be united in seeking the referendum in which those in support and those against BIAFRA can make their votes count. In asking for a referendum, it does not mean that all Igbo people are in support of BIAFRA, it only means that they will have a chance to test the popularity of the opinion.

A Referendum will not be achieved by violence and hate speech for which Nnamdi Kanu is a champion, sadly. A referendum will never be achieved as long as Igbo Ministers and Igbo politicians in Abuja are rubbing minds and asses with the rest of the country. It is not as if they need to come home to settle to Biafra, but their inputs are needed in achieving and testing the referendum. A majority outcome is the future of the Igbo Union.

Not even getting to that point makes a useless mess of the agitation of either IPOB or MASSOB. A war will consume them like a thuderous fire no matter the external or internal support. IPOB must understand the dictates of war. It is beyond street violence as the Nigerian Military as shown by their tiny operation in the East in recent days.

True it appears the Nigerian Military is controlled by the North. True, it appears that Buhari is a sectional ruler and a ruthless, thoughtless dictator… THEREFORE not playing by the rules of achieving a referedum makes it easy for him as a ruthless ruler to excercise military might.

To confront any ruler or government in Nigeria, any region or section that is willing to secede must first follow the books. To go to war with Nigeria means that the government of Nigeria have refused to listen to the voice of reason after every requirement for referendum or eventual secession have been achived. It would then be logical to accuse the Nigerian government of genocide or tribal killings (for which the military is already an expert, so don’t get me wrong). I am not in support of any military action or excercise in any zone in Nigeria. It is absolute nonsense and a provocative act.

A house divided against itself cannot stand. In my opinion a referendum is the way forward for the BIAFRAN AGENDA. It will be a very, very long and unwindy road to get to the point of a referendum.

Violence, war and forming local militias is not the way. History shows us that lives will be lost, the innocent will be massacred and the purpose will never be achieved. Only the manufacturers of weapons will smile to the banks.

So again, let IPOB or/and MASSOB come to the table and forge a way forward. Greed and thirst for power may eventually suffocate both groups. Get your people together, not necessarily because you think you are right to form BIAFRA but to vote against or for your call for the republic of BIAFRA.

Let everyone be prepared to accept the result of the referendum and let’s see where we go from there. Remember that as long as your Abuja politicians and state governors are singing a different tunes, then there will be no referendum, talk less of a BIAFRA that many people around the world belived died in 1970.

I am not an expert on this issue, l am just a blogger offering my opinion because l would hate to see a people suffer genocide in the hands of the one-sided Nigerian military.

However l am super convinced that if it were to be a country-wide revolution where all the people in the country (more than 150 m) pour to the streets at the same time for several days or weeks, the government will be totally crippled and changes including the emergence of new nations or the re-establishment of the old ones will emerge.

I amd also thinking about what will become of the IBADAN DECLARATION in the coming days. I wonder if it was an empty show where some people are also seeking for attention.

I am thinking loud about the major problems in Nigeria, a country so blessed yet so deprieved because of the greed of a few people who sadly are still in power no matter the political affiliation.

I am thnking about: IPOB, MASSOB, ODUDUWA REPUBLIC, AREWA YOUTH, MIDDLE BELT REGION, MEND, HERDSMEN AND BOKO HARAM.

There is an urgent need for a political solution. With or without the IPOB uprisings, this country cannot hold for too much longer. We postpone the major evil days while the people experience taste of evil daily. This is not sustainable.

These are just my my unedited random thoughts in these days of uncertainty, lies, power vacuum and a propaganda machine in the hands of a very wicked style of government. The Buhari led APC government now ranks among the most useless government in Nigeria. It is the most hypocritical in the history of Africa. It is basically at par with the Jonathan government with regards to the number of criminals in its ranks from the president to the senate leader to the governors and the local government. It’s the same old sh*t.

Toying with this type of heartless criminals the way IPOB is doing is mainly suicide. There must be a way round…